PRZETARG NA USŁUGI ZBIOROWEGO ŻYWIENIA MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE- ZAKOŃCZONY

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 5. UMOWA NA USŁUGĘ
 6. FORMULARZ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE USŁUGI

PRZETARG NIEOGRANICZONY: TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE – ETAP 2 ROBOTY BUDOWLANE.

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
 5. SIWZ AKTUALIZACJA
 6. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ AKTUALIZACJA

 

 1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ-INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 6. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

PRZETARG NA USŁUGI ZBIOROWEGO ŻYWIENIA MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE- ZAMKNIĘTY

 1. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 2. PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 5. UMOWA NA USŁUGĘ
 6. FORMULARZ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE USŁUGI

PRZETARG NA USŁUGI ZBIOROWEGO ŻYWIENIA MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE- ZAKOŃCZONY

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 3. UMOWA NA USŁUGĘ
 4. FORMULARZ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE USŁUGI

ZAPYTANIE OFERTOWE: PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROCESU INWESTYCYJNEGO-INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 13.05.2020 R.
 2. ZAPYTANIE OFERTOWE
 3. WZÓR UMOWY
 4. FORMULARZ OFERTOWY EDYTOWALNY

PRZETARG NIEOGRANICZONY: TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE – ETAP 1 ROBOTY BUDOWLANE.

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 6. WZÓR UMOWY
 7. FORMULARZE OFERTY EDYTOWALNE

PRZETARG NA USŁUGI ZBIOROWEGO ŻYWIENIA MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE- ZAKOŃCZONY

 1. PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 4. UMOWA NA USŁUGĘ
 5. FORMULARZ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE USŁUGI

PRZETARG NA USŁUGI ZBIOROWEGO ŻYWIENIA MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE- UNIEWAŻNIONY

 1. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 4. UMOWA NA USŁUGĘ
 5. FORMULARZ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE USŁUGI

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM MODUŁOWYCH KONTENERÓW SOCJALNO-SANITARNYCH ORAZ BUDOWA MOBILNEJ TYMCZASOWEJ SZKOŁY I INTERNATU-UNIEWAŻNIONY

 1. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 2. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 4. ZMIANA TREŚCI SIWZ
 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 7. WZÓR UMOWY NAJMU
 8. FORMULARZ OFERTY

PRZETARG NIEOGRANICZONY: TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE – ETAP 1 UNIEWAŻNIONY.

 1. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 1
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 2
 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 6. WZÓR UMOWY
 7. FORMULARZE OFERTY EDYTOWALNE

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM MODUŁOWYCH KONTENERÓW SOCJALNO-SANITARNYCH ORAZ BUDOWA MOBILNEJ TYMCZASOWEJ SZKOŁY I INTERNATU-ZAKOŃCZONY

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. załącznik do OPZ
  2. załącznik do OPZ
  3. załącznik do OPZ
  4. załącznik do OPZ
  5. załącznik do OPZ
 4. WZÓR UMOWY NAJMU
 5. FORMULARZ OFERTY

PRZETARG NA USŁUGI ZBIOROWEGO ŻYWIENIA MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W INTERNACIE- ZAKOŃCZONY

 1. PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 4. UMOWA NA USŁUGĘ
 5. FORMULARZ OFERTY DLA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE USŁUGI

PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – ZAKOŃCZONY

 1. INFORMACJA O PONOWNEJ OCENIE I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1
 2. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE ODRZUCENIA OFERTY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 3. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 4. PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
 5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W BZP O NR 601688-N-2019
  Z DNIA 2019-09-25 R.
 6. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 7. WZÓR UMOWY
 8. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
 9. FORMULARZ OFERTOWY W ZAŁĄCZNIKAMI W WERSJI EDYTOWALNEJ

PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – ZAKOŃCZONY

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zadaniu nr 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zadaniu nr 2
 2. PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
 3. OGŁOSZENIE NR 591912-N-2019 Z DNIA 2019-09-04 R.
  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej
  Łubiance. : Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby przedsięwzięcia
  pn.: Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego
  Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 6. FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja i rozbudowa budynków
  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance”
 7. UMOWA NA DOSTAWĘ

 

Accessibility