Doradztwo zawodowe w szkole

Celem ogólnym doradztwa zawodowego w branżowej szkole zawodowej jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Cele ogólne programu:

  • poznawanie samego siebie;
  • analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;
  • poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
  • kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;
  • rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 16.08.2018r w programie uwzględniono cztery obszary celów, które wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego:

  1. poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron;
  2. świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie informacji o nich;
  3. rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;
  4. planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Strony, które pomogą Wam w wyborze kariery zawodowej:
Dostępne materiały edukacyjne on-line: ( zasoby internetowe):

www.doradztwo.ore.edu.pl

www.kluczkdokariery.pl

www.doradca.praca.gov.pl

www.zawody.praca.net

www.praca.gov.pl

 

 

Accessibility