Dom wczasów dziecięcych jest specjalistycznym ośrodkiem diagnozy i terapii dla dzieci i młodzieży z FASD i ich rodzin, funkcjonującym w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Ośrodek położony jest w malowniczej wsi Stara Łubianka, oddalonej 10 km od miasta Piły.  Głównych wrażeń dostarcza tutaj natura. Ptasi śpiew, zapach łąkowych kwiatów sprawiają, iż jest to idealne miejsce do wypoczynku, a przede wszystkim do terapii i rehabilitacji. Dom Wczasów Dziecięcych funkcjonuje w systemie całorocznym.

Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji powstał dla wsparcia dzieci i młodzieży ze spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego.

Główne kierunki działań:

  • wysokospecjalistyczna diagnostyka w kierunku FAS/FASD,
  • turnusy terapeutyczne, terapia i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży w wieku 3 – 18 lat,
  • udzielenie wsparcia rodzicom i opiekunom w postaci konsultacji i warsztatów edukacyjno-rozwojowych,
  • edukacja, informacja i działania prewencyjne w zakresie FAS/FASD.

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Accessibility