Szkoły dla absolwentów branżowych szkół I stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Informacje ogólne:

 

  • nauka trwa 2 lata i może być prowadzona w trybie „dziennym, stacjonarnym lub zaocznym”,
  • szkoła umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości,
  • absolwenci branżowej szkoły li stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będę mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Szkoła proponuje:

zawód:  dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia zawodzie:
technik ogrodnik    ogrodnik
technik rolnik rolnik
technik agrobiznesu rolnik
technik technologii żywienia cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa (wędliniarz), operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
inne wg potrzeb w innych zawodach cukiernik, piekarz, przetwórca

Accessibility