Nauczyciele

Rok szkolny 2020/2021

  Nazwisko i imię Przedmiot  
       
1 Kubiak Anna dyrektor szkoły  
2 Jasion Katarzyna kierownik internatu  
3 Babska Małgorzata język polski  
4 Budniok Rafał przedmioty zawodowe  
5 Cierpikowska Agnieszka przedmioty zawodowe  
6 Demska Małgorzata język angielski, język niemiecki  
7 Dmuchowska Justyna przedmioty zawodowe  
8 Dudek-Przybolewska Magdalena przedmioty zawodowe  
9 Dukiewicz Robert przyroda, wychowanie fizyczne  
10 Duszara Renata pedagog, zajęcia rewalidacyjne  
11 Górzyński Krzysztof edukacja dla bezpieczeństwa  
12 Grześ Monika przedmioty zawodowe  
13 Hermanowska Jolanta przedmioty zawodowe  
14 Janicka Brygida przedmioty zawodowe, wychowawca w internacie
15 Januszkiewicz Marek przedmioty zawodowe  
16 Jarząbkiewicz Katarzyna zajęcia rewalidacyjne, logopeda  
17 Kabaciński Janusz przedmioty zawodowe, geografia, język niemiecki
18 Knosowska Jolanta zajęcia w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
19 Kościański Artur przedmioty zawodowe  
20 Krzewiński Paweł wychowanie fizyczne  
21 Leśków Danuta zajęcia w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
22 Matusiak Małgorzata wychowawca w internacie  
23 Miedzińska Iwona zajęcia w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
24 Nahajowska – Stadnik  Małgorzata wychowawca w internacie  
25 Nalewajko Teresa wychowanie fizyczne  
26 Osińska-Biała Marzena WOS, historia i społeczeństwo  
27 Piasecka Ilona zajęcia w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, zajęcia rewalidacyjne
28 Pietruszak Katarzyna religia  
29 Pilc Marek biologia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
30 Pranga Dariusz chemia, informatyka, przedmioty zawodowe
31 Przygocka Agnieszka przedmioty zawodowe  
32 Rachowska Bożena psycholog szkolny, doradca zawodowy
33 Radziun Bernadetta przedmioty zawodowe  
34 Romanowska Katarzyna pedagog, zajęcia rewalidacyjne, j.angielski
35 Sierhej Renata geografia  
36 Smolarz Agnieszka przedmioty zawodowe  
37 Smolarz Michał przedmioty zawodowe  
38 Stanisławek Edyta bibliotekarz  
39 Suchecka Magdalena zajęcia w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
40 Szalewska Alicja j.polski  
41 Szumski Piotr wychowawca w internacie  
42 Taracińska Beata wychowanie dla życia w rodzinie  
43 Taraciński Zbysław matematyka  
44 Wielinski Marek zajęcia rewalidacyjne, wychowawca w internacie
45 Zaborowska Beata fizyka  
46 Zajkowski Piotr historia, WOS  
47 Żybort Kazimierz przedmioty zawodowe  
Accessibility