Nauczyciele

Rok szkolny 2023/2024

  Nazwisko i imię Przedmiot  
       
1 Kubiak Anna dyrektor szkoły  
2 Duszara Renata za-ca dyrektor szkoły  
3 Leska Barbara kierownik internatu  
4 Babska Małgorzata język polski  
5 Bielawska Kamila  przedmioty zawodowe  
6 Budniok Rafał przedmioty zawodowe  
7 Cierpikowska Agnieszka przedmioty zawodowe  
8 Demska Małgorzata język angielski, język niemiecki  
9 Dmuchowska Justyna przedmioty zawodowe  
10 Dudek-Przybolewska Magdalena przedmioty zawodowe  
11 Dukiewicz Robert przyroda, wychowanie fizyczne  
12 Duszara Renata pedagog, zajęcia rewalidacyjne  
13 Grześ Monika przedmioty zawodowe  
14 Hałuszczyk Agata język angielski  
15 Hermanowska Jolanta przedmioty zawodowe  
16 Janicka Brygida przedmioty zawodowe, wychowawca w internacie
17 Januszkiewicz Marek przedmioty zawodowe  
18 Jarząbkiewicz Katarzyna zajęcia rewalidacyjne, logopeda  
19 Jeliński Zygmunt BHP  
20 Kabaciński Janusz przedmioty zawodowe, geografia, język niemiecki
21 Knosowska Jolanta zajęcia w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
22 Kosmalska Romana język polski
23 Kościański Artur przedmioty zawodowe  
24 Krzewiński Paweł wychowanie fizyczne  
25 Kupidura Kazimierz przedmioty zawodowe  
26 Kurzajczyk Monika podstawy przedsiębiorczości, ekonomika  
27 Leśków Danuta zajęcia w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
28 Lietzau Łukasz przedmioty zawodowe
29 Łuszczyk Beata matematyka, chemia
30 Martenka Anna pomoc psychologiczno-pedagogiczna  
31 Miedzińska Iwona zajęcia w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
32 Nahajowska – Stadnik  Małgorzata wychowawca w internacie  
33 Nalewajko Teresa wychowanie fizyczne  
34 Osińska-Biała Marzena WOS, historia i społeczeństwo  
35 Pietruszak Katarzyna religia  
36 Pilc Marek biologia, przedmioty zawodowe
37 Podgórna-Klocek Małgorzata przedmioty zawodowe
38 Posadzińska Anna przedmioty zawodowe
39 Pranga Dariusz chemia, informatyka, przedmioty zawodowe
40 Przygocka Agnieszka przedmioty zawodowe  
41 Puk Magdalena biblioteka  
42 Rachowska Bożena psycholog szkolny, doradca zawodowy
43 Radziun Bernadetta przedmioty zawodowe  
44 Romanowska Katarzyna pedagog, zajęcia rewalidacyjne, j.angielski
45 Sierhej Renata geografia  
46 Smolarz Agnieszka przedmioty zawodowe  
47 Smolarz Michał przedmioty zawodowe  
48 Stanisławek Edyta bibliotekarz  
49 Suchecka Magdalena religia
50 Szumski Piotr wychowawca w internacie  
51 Taracińska Beata wychowanie dla życia w rodzinie  
52 Taraciński Zbysław matematyka  
53 Wielinski Marek zajęcia rewalidacyjne, wychowawca w internacie
54 Wilczyńska Arkadia EdB
55 Wygrzywalska Anna rewalidacja
56 Zaborowska Beata fizyka  
57 Zajkowski Piotr historia, WOS  
Accessibility