DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

2. Klauzula RODO

3. Upoważnienie do dokumentacji medycznej

4. Opinia ze szkoły

5. Opinia z przedszkola

6. Kwestionariusz wywiadu o dziecku

7. FASD – Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych

8. Zgoda na diagnozę FASD