Wyprawka szkolna 2021/2022

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2021/2022

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym można składać w sekretariacie szkoły do 15 września 2021r, (po tym terminie można dalej dokonywać zakupów). Formularz wniosku dostępny jest na stronie szkoły TUTAJ. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie zakupu:

▪ podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,

▪ podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia   specjalnego,

▪ materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego

▪ materiałów ćwiczeniowych

 

Wysokość dofinansowania

▪ Branżowa Szkoła I Stopnia do kwoty 390 zł

▪ Liceum Ogólnokształcące do kwoty 445 zł

▪ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy do 225 zł

 

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest:

▪ faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego

▪ rachunek

▪ paragon

▪ oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację:

„Rozliczam wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

w formie dofinansowania

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.”

Formularz wniosku dostępny jest na stronie szkoły TUTAJ.

Accessibility