Turnusy terapeutyczne

 1. Organizowane są dla:
 • dzieci w wieku od 3 do 18 lat z podejrzeniem lub diagnozą w kierunku FASD wraz z opiekunami,
 • dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego wraz z rodzicami i opiekunami.
 1. W ramach turnusów oferujemy:
 • BEZPŁATNĄ wielospecjalistyczną diagnozę w kierunku FASD,
 • BEZPŁATNĄ terapię w uwzględnieniem indywidulanych potrzeb uczestnika turnusu,
 • warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD,
 • zakwaterowanie w pokojach rodzinnych 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami.
 1. Czas trwania turnusu od 14 dni do 12 tygodni, przy dłuższym pobycie możliwość kontynuacji nauki w miejscowej szkole.
 2. Podczas turnusów prowadzone są następujące terapie:
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia logopedyczna
 • EEG Biofeedback
 • Trening umiejętności społecznych (TUS)
 • Terapia Snoezelen
 • Terapii Integracji Sensorycznej
 • Terapia zajęciowa
 • Hortiterapia
 • Fizjoterapia
 • Muzykoterapia
 • Terapia cranio -sakralna (czaszkowo-krzyżowa)
 • Terapia ręki

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Partnerem Projektu i organizatorem turnusów terapeutycznych jest Fundacja Medycyna i Sztuka.

Wszelkie informacje dotyczące turnusów znajdują się pod linkiem

Accessibility