Internat

DOKUMENTY DO POBRANIA

KARTA WYCHOWANKA INTERNATU
PODANIE PRZYJĘCIA DO INTERNATU

OPŁATY W INTERNACIE

Opłaty w internacie 2020/2021

 

Informacja w związku ze zmianą firmy obsługującej usługę żywienia Wychowanków w internacie.

Opłaty za internat

Opłata za wyżywienie wynosi 17 zł – stawka dzienna od poniedziałku do czwartku. W piątki 12,00 zł. W sytuacji nieobecności wychowanka wyprowiantowanie należy zgłaszać dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 14.00 pod numerem telefonu: 888 880 195  lub  (067) 216 01 14 a w niedzielę w godzinach 16.00-19.00 pod nr telefonu 888 880 195. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata będzie naliczana według stawki dziennej.

Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko wychowanka, miesiąc i rok za który Państwo dokonujecie wpłaty.

Nazwa i nr konta: Content Development Sp. z o.o. Ul. Młodych 30, 64-920 Piła
Nest Bank: 07 1870 1045 2078 1054 4407 0001
Telefon kontaktowy do firmy: 791 115 115

 Opłata stała za internat wynosi 50 zł za miesiąc i należy dokonywać jej w kasie szkoły lub przelewem na konto szkoły, do 10 dnia każdego miesiąca.

Nr konta: 83 1020 3844 0000 1302 0116 9770
z dopiskiem opłata stała za internat, imię i nazwisko wychowanka, miesiąc i rok za który jest płacone.
Adresat: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka.

Rozkład dnia

6.30-7.00    – pobudka i toaleta poranna
7.00-7.30    – śniadanie
7.30-8.00    – sprzątanie pokoi
8.00-14.00  – zajęcia w szkole
14.00-15.30 – obiad
15.30-16.30 – czas wolny
16.30-18.30 – nauka własna
18.30-19.00 – kolacja
19.00-21.00 – czas wolny zorganizowany
21.00-22.00 – przygotowanie do ciszy nocnej
22.00-6.30   – cisza nocna
Accessibility