Zadanie inwestycyjne: zagospodarowanie terenu

Zadanie inwestycyjne:

 

Zagospodarowanie terenu

 

 Zakres:

  • Przedsięwzięcie zagospodarowania  terenu obejmuje swoim zakresem powierzchnię około 3 ha. Wokół Domu Wczasów Dziecięcych  będą realizowane  instalacje
    i  urządzenia  rekreacyjne, zabawowe i wypoczynkowe. Wiele zajęć w zakresie oddziaływań terapeutycznych jak i organizacji czasu wolnego uczniów powinno  odbywać się w plenerze. Dlatego też, niezbędne jest utworzenie miejsc dla spotkań grupowych, integracyjnych tj.  zadaszona altana/wiata, ścieżka zdrowia, plac zabaw, boisko do gier zespołowych.
  • W ramach przedsięwzięcia planuje się  zagospodarować teren wokół budynku szkoły.  Część działki za budynkiem WSCEiT stanowić będą  boiska szkolne. Planuje się wykonać boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego do tenisa, siatkówki i koszykówki o nawierzchni sportowej EPDM lub poliuretanowej. Boiska będą zabezpieczone piłko-chwytami o wysokości  6m. Projektuje się wykonanie bieżni z 3 torami długości minimalnej 110m oraz toru do skoku w dal. Część terenu planuje się przeznaczyć na siłownię zewnętrzną.
  • Cały teren wokół  wszystkich budynków szkoły  będzie ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,8m. Ogrodzenie będzie miało charakter „ kwaterowy”. Zakłada się  wykonanie bram automatycznych sterowanych pilotem oraz furtek w ogrodzeniu umożliwiających przejście z poszczególnych kwater  do części „wspólnej”. Teren przedsięwzięcia będzie oświetlony oraz monitorowany.
Zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - I etap

Zadanie inwestycyjne:

Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap

 Zakres:

  • Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. Rozbudowa budynku polega na powstaniu pomieszczeń do kształcenia zawodowego w branży   gastronomicznej.  Planuje się wydzielenie części szkoły na funkcję internatu. Na potrzeby internatu planuje się dobudowę dodatkowej klatki schodowej obsługującej internat.
  • Przebudowa dotychczasowego internatu dla nowych celów jakich jest Dom Wczasów Dziecięcych. Placówka będzie przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmacniania ogólnej kondycji psychicznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych. W zakresie działalności Domu Wczasów Dziecięcych  będzie diagnostyka i terapia dzieci z FASD, prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i psychoedukacja rodziców.
  • Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły i Domu Wczasów Dziecięcych w ramach budowy i modernizacji sieci koniecznych do prawidłowego funkcjonowania budynków.

Inwestor:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Termomodernizacja i rozbudowa budynku szkoły polegająca na utworzeniu w części budynku szkoły internatu na około 45 miejsc, modernizacja sal lekcyjnych, rozbudowa budynku o część przeznaczoną na praktyczna naukę zawodu w tym kuchnię dydaktyczną, dostosowanie budynku do edukacji osób niepełnosprawnych, w tym ruchowo.


 

Accessibility