Zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - I etap

Zadanie inwestycyjne:

Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap

 Zakres:

  • Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. Rozbudowa budynku polega na powstaniu pomieszczeń do kształcenia zawodowego w branży   gastronomicznej.  Planuje się wydzielenie części szkoły na funkcję internatu. Na potrzeby internatu planuje się dobudowę dodatkowej klatki schodowej obsługującej internat.
  • Przebudowa dotychczasowego internatu dla nowych celów jakich jest Dom Wczasów Dziecięcych. Placówka będzie przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmacniania ogólnej kondycji psychicznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych. W zakresie działalności Domu Wczasów Dziecięcych  będzie diagnostyka i terapia dzieci z FASD, prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i psychoedukacja rodziców.
  • Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły i Domu Wczasów Dziecięcych w ramach budowy i modernizacji sieci koniecznych do prawidłowego funkcjonowania budynków.

Inwestor:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Termomodernizacja i rozbudowa budynku szkoły polegająca na utworzeniu w części budynku szkoły internatu na około 45 miejsc, modernizacja sal lekcyjnych, rozbudowa budynku o część przeznaczoną na praktyczna naukę zawodu w tym kuchnię dydaktyczną, dostosowanie budynku do edukacji osób niepełnosprawnych, w tym ruchowo.


 

Accessibility