Informacja w związku ze zmianą firmy obsługującej usługę żywienia Wychowanków w internacie.

Opłaty za internat

Opłata za wyżywienie wynosi 17 zł – stawka dzienna od poniedziałku do czwartku. W piątki 12,00 zł. W sytuacji nieobecności wychowanka wyprowiantowanie należy zgłaszać dzień przed planowaną nieobecnością do godziny 14.00 pod numerem telefonu: 888 880 195  lub  (067) 216 01 14 a w niedzielę w godzinach 16.00-19.00 pod nr telefonu 888 880 195. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata będzie naliczana według stawki dziennej.

Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko wychowanka, miesiąc i rok za który Państwo dokonujecie wpłaty.

Nazwa i nr konta: Content Development Sp. z o.o. Ul. Młodych 30, 64-920 Piła
Nest Bank: 07 1870 1045 2078 1054 4407 0001
Telefon kontaktowy do firmy: 791 115 115

 Opłata stała za internat wynosi 50 zł za miesiąc i należy dokonywać jej w kasie szkoły lub przelewem na konto szkoły, do 10 dnia każdego miesiąca.

Nr konta: 83 1020 3844 0000 1302 0116 9770
z dopiskiem opłata stała za internat, imię i nazwisko wychowanka, miesiąc i rok za który jest płacone.
Adresat: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka.

Accessibility