Informacje o zawodach

TECHNIKUM

Technik ogrodnik

Technik architektury krajobrazu

Technik informatyk

Technik technologii drewna

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Ogrodnik

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Cukiernik

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Pracownik pomocniczy gastronomii

Pracownik obsługi hotelowej

Klasa wielozawodowa

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Klasa specjalna

Accessibility