Dnia 18 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią Olimpią Kubińską,  przedstawicielką Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Pile.
Tematyka spotkania dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich wobec przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Po wysłuchaniu prelekcji uczniowie mieli możliwość zadania pytań funkcjonariuszce Policji. Spotkanie przebiegło w pozytywnej atmosferze, uczniowie wykazali duże zainteresowanie podejmowanymi tematami. Dziękujemy Pani Olimpii za prelekcję.
Accessibility