Listopad, to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

     Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, której celem jest upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznychale również zwrócenie większej uwagi na historię swojej małej ojczyzny i lokalnych bohaterów.

     W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele porządkowali bezimienne i opuszczone groby na cmentarzu parafialnym w Starej Łubiance, odwiedzili groby i uczcili pamięć byłych nauczycieli naszej szkoły oraz zapalili znicze przy Pomniku Ku Czci Poległych Żołnierzy i Serca Pana Jezusa, oddając tym samym hołd Żołnierzom I Armii Kościuszkowców, Wyzwolicielom Starej Łubianki w 1945r.     

 #SzkołaPamięta 2022

Accessibility