Technik ogrodnik

To atrakcyjny zawód polecany tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, produkować warzywa i rośliny ozdobne, prowadzić plantacje i sady owocowe oraz własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

Informacje ogólne:

 • nauka trwa 5 lat, 
 • edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

W zawodzie technik ogrodnik wyodrębniono dwie kwalifikacje: 

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 

OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Nauczane przedmioty zawodowe obejmują: 

 • prowadzenie produkcji sadowniczej, 
 • prowadzenie produkcji roślin ozdobnych, 
 • planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych, 
 • prowadzenie produkcji warzywniczej, 
 • eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie, 
 • ekonomika i zarządzanie firmą. 

Technik Ogrodnik będzie przygotowany do: 

 • planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych, 
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami), 
 • planowania i zakładania terenów zieleni, 
 • projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych. 

Perspektywy zawodowe, czyli gdzie nasi absolwenci mogą pracować: 

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania ogrodów, 
 • w firmach zajmujących się produkcją warzyw, owoców i roślin ozdobnych 
 • w ogrodnictwie ekologicznym 
 • w firmach zajmujących się marketingiem produktów ogrodniczych, 
 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych, 
 • prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. 
Accessibility