Technik informatyk

Informacje ogólne:

 • nauka trwa 5 lat, 
 • edukacja kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zdobyciem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

W zawodzie technik ogrodnik wyodrębniono dwie kwalifikacje: 

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Nauczane przedmioty zawodowe obejmują: 

 • systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe,  
 • systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, język angielski zawodowy w branży informatycznej,  
 • montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,  
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,  
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,  
 • administracja bazami danych,  
 • programowanie aplikacji internetowych,  
 • praktyka zawodowa. 

Technik informatyk będzie przygotowany do:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych; 
 • administrowania systemami operacyjnymi; 
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej; 
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej. 
 • tworzenia i administracji stronami internetowymi; 
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; 
 • programowania aplikacji internetowych; 
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią. 

Perspektywy zawodowe, czyli gdzie nasi absolwenci mogą pracować: 

 • firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,  
 • przy administrowaniu sieci komputerowych,  
 • obsłudze informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,  
 • w sklepach komputerowych i punktach serwisowych,  
 • jak również prowadząc własna działalność gospodarczą. 
Accessibility