Ogrodnik

Informacje ogólne:

  • nauka trwa 3 lata.
  • Kwalifikacja: OGR.02. zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Kształcąc się w Branżowej Szkole I Stopnia uzyskujesz:

  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie „Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych”
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe ogrodnika.

Ogrodnik wykonuje prace związane z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin ozdobnych, grzybów jadalnych. Zajmuje się zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych.

Ogrodnik może pracować:

  • w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni,
  • może prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, a po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Accessibility