Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Informacje ogólne:

  • nauka trwa 3 lata. 
  • kwalifikacja: ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

Kształcąc się w Branżowej Szkole I Stopnia uzyskujesz:

  • świadectwo ukończenia szkoły, 
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie „ Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie” 
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych. 

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych zajmuje się użytkowaniem obsługą i naprawami pojazdów i maszyn rolniczych. Zawód ten daje możliwość poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego do produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ogrodniczej, prawidłowej eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych oraz zapoznania się z prawidłowym wykonywaniem prac polowych. 

Absolwenci tego zawodu mogą: 

  • podjąć pracę zawodową w warsztatach mechanicznych serwisujących ciągniki, kosiarki i inne maszyny i urządzenia rolnicze, 
  • być zatrudnieni jako mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, operator agregatów rolniczych i kombajnów zbożowych, kierowca samochodów osobowych i ciągników rolniczych, 
  • prowadzić własne gospodarstwo rolne, 
  • samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego uzyskując dotacje i dofinansowanie. 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, a po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Accessibility