Pracownik pomocniczy gastronomii

Informacje ogólne:

  • nauka trwa 3 lata dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  • Kwalifikacja: HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

W trakcie nauki w Branżowej Szkole I stopnia, jako pracownik pomocniczy gastronomii, zdobędziesz umiejętności:

  • wykonywania czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne związane z przechowywaniem żywności;
  • wykonywania prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów bezalkoholowych;
  • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
  • wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją potraw i napojów bezalkoholowych.

Pracę znajdziesz wszędzie tam, gdzie świadczy się usługi żywieniowe (minimum śniadanie):

  • w zakładach takich jak: hotele, ośrodki wypoczynkowe,pensjonaty, motele, zajazdy, stołówki,promy.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, a po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Accessibility