Cukiernik

Informacje ogólne:

  • nauka trwa 3 lata. 
  • Kwalifikacja: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych 

Kształcąc się w Branżowej Szkole I Stopnia uzyskujesz:

  • świadectwo ukończenia szkoły, 
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie „ Produkcja wyrobów cukierniczych” 
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe cukiernika. 

Cukiernik – wykonuje czynności związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami, z różnego rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów. 

Cukiernik może pracować:

  • w zakładach produkcyjnych wytwarzających artykuły cukiernicze, takie jak: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze, wyroby karmelowe;  
  • w barach, restauracjach przy wykonywaniu deserów, 
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, a po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego

Accessibility