EDUKACJA, INFORMACJA I DZIAŁANIA PREWENCYJNE W ZAKRESIE FAS/FASD

Edukacja, działania prewencyjne w tym zakresie są niezwykle ważne, zatem istotne byłoby, aby problematyka FAS/FASD docierała do osób, które planują powiększenie rodziny, do rodziców i opiekunów dzieci, pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a przede wszystkim do pracowników oświaty, ponieważ uszkodzenia u dziecka z objawami charakterystycznymi dla spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych mają wpływ na jego funkcjonowanie i edukację.

Od kilkunastu lat w Polsce trwają kampanie, które ukierunkowane są na upowszechnienie wiedzy na temat szkodliwego wpływu alkoholu na rozwijający się płód. W ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, a jego spożycie przez kobietę w ciąży niesie ze sobą poważne i nieodwracalne konsekwencje.

Jednym z założeń „Wielkopolskiego projektu badawczo-rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego” jest profilaktyka i edukacja w zakresie FAS/FASD która obejmuje:

• szkolenia, warsztaty i konferencje dla rodziców, opiekunów i wychowawców, realizowanych przez jednostki certyfikowane, spełniające standardy usług szkoleniowo-rozwojowych wg norm Polskiej Izby Firm Szkoleniowych,

• współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami pracującymi na rzecz dziecka w Wielkopolsce oraz Instytutami zajmującymi się tematyką FASD i uczelniami wyższymi,

• propagowanie problematyki dotyczącej FASD.