O nas

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT) położone jest w malowniczej wsi Stara Łubianka, oddalonej 10 km od miasta Piły. Głównych wrażeń dostarcza tutaj natura. Otaczająca przyroda sprawia, iż jest to idealne miejsce do wypoczynku, a przede wszystkim do edukacji, terapii i rehabilitacji.

Od grudnia 2022 r. w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance funkcjonuje Dom Wczasów Dziecięcych – Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Terapii dla Dzieci i Młodzieży z FASD i ich Rodzin. Placówka ukierunkowana jest na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży narażonych na alkohol w okresie płodowym oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego. Głównym założeniem ośrodka jest poprawa jakości życia dziecka i rodziny poprzez zapewnienie kompleksowego i specjalistycznego wsparcia w postaci diagnozy, terapii i edukacji.