uchwały sejmiku i zarządu województwa wielkopolskiego

Poniższe uchwały pozwalają na realizację zadania i wdrażają innowacyjny, bardzo potrzebny społecznie projekt o szerokim i kompleksowym zakresie usług oraz świadczeń pn. „Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego”.

1. Uchwała nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 marca 2022 r. W sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 — 2026.

2. Uchwała nr XLVI/919/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 października 2022 r. zmieniająca uchwałę W sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 — 2026.

3. Uchwała Nr 5847/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania pn. „Wielkopolski program badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego.

4. Uchwała Nr 5970/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 5847/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania pn. „Wielkopolski program badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego”.