Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Ośrodek Diagnostyki i Terapii FAS/FASD – Dom Wczasów Dziecięcych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Ośrodek Diagnostyki i Terapii FAS/FASD – Dom Wczasów Dziecięcych

O nas

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT) położone jest w malowniczej wsi Stara Łubianka, oddalonej 10 km od miasta Piły. Głównych wrażeń dostarcza tutaj natura. Otaczająca przyroda sprawia, iż jest to idealne miejsce do wypoczynku, a przede wszystkim do edukacji, terapii i rehabilitacji.

O nas

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT) położone jest w malowniczej wsi Stara Łubianka, oddalonej 10 km od miasta Piły. Głównych wrażeń dostarcza tutaj natura. Otaczająca przyroda sprawia, iż jest to idealne miejsce do wypoczynku, a przede wszystkim do edukacji, terapii i rehabilitacji.

O projekcie

Jednym z celów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026 uchwalonego uchwałą Nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. (zmienioną uchwałą Nr XLVI/919/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r.), jest „Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej”.

Zakres projektu

Diagnostyka w kierunku FAS/FASD

Diagnoza w kierunku FAS/FASD jest BEZPŁATNA. Finansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Przeprowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół doświadczonych i uprawnionych do diagnozowania FASD specjalistów, w składzie: psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, lekarz medycyny, praktyk. Członkowie zespołu posiadają tytuł Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD.

Turnusy terapeutyczne, terapia i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży

Turnusy terapeutyczne realizowane są na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, w ramach „Wielkopolskiego projektu badawczo-rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców /opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego.

Warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla rodziców/opiekunów

Dzieci z FAS/FASD najczęściej wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na złożoność problemów, które wynikają z ekspozycji płodu na alkohol w okresie płodowym, rodziny wymagają szczególnego wsparcia w opiece nad dzieckiem, w procesie diagnostyki, terapii. Niewątpliwie potrzebują również wiedzy jak sobie radzić w tym trudnym dla nich zadaniu.

Edukacja, informacja i działania prewencyjne w zakresie FAS/FASD

Edukacja, działania prewencyjne w tym zakresie są niezwykle ważne, zatem istotne byłoby, aby problematyka FAS/FASD docierała do osób, które planują powiększenie rodziny, do rodziców i opiekunów dzieci, pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a przede wszystkim do pracowników oświaty, ponieważ uszkodzenia u dziecka z objawami charakterystycznymi dla spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych mają wpływ na jego funkcjonowanie i edukację.

Diagnostyka w kierunku FAS/FASD

Diagnoza w kierunku FAS/FASD jest BEZPŁATNA. Finansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Przeprowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół doświadczonych i uprawnionych do diagnozowania FASD specjalistów, w składzie: psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, lekarz medycyny, praktyk. Członkowie zespołu posiadają tytuł Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD.

Turnusy terapeutyczne, terapia i rehabilitacja dla dzieci i młodzieży

Turnusy terapeutyczne realizowane są na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, w ramach „Wielkopolskiego projektu badawczo-rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców /opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego.

Warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla rodziców/opiekunów

Dzieci z FAS/FASD najczęściej wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na złożoność problemów, które wynikają z ekspozycji płodu na alkohol w okresie płodowym, rodziny wymagają szczególnego wsparcia w opiece nad dzieckiem, w procesie diagnostyki, terapii. Niewątpliwie potrzebują również wiedzy jak sobie radzić w tym trudnym dla nich zadaniu.

Edukacja, informacja i działania prewencyjne w zakresie FAS/FASD

Edukacja, działania prewencyjne w tym zakresie są niezwykle ważne, zatem istotne byłoby, aby problematyka FAS/FASD docierała do osób, które planują powiększenie rodziny, do rodziców i opiekunów dzieci, pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a przede wszystkim do pracowników oświaty, ponieważ uszkodzenia u dziecka z objawami charakterystycznymi dla spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych mają wpływ na jego funkcjonowanie i edukację.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

wielkopolska
samorząd województwa wielkopolskiego
WSCEiT
Fundacja Medycyna i Sztuka

Aktualności