TURNUSY TERAPEUTYCZNE

Turnusy terapeutyczne realizowane są na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, w ramach „Wielkopolskiego projektu badawczo-rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców /opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego.

Głównym celem turnusów jest poprawa funkcjonowania i jakości życia dzieci i młodzieży z FAS/FASD oraz ich rodzin.
Organizowane są dla:

1. Dzieci w wieku od 3 do 18 lat z podejrzeniem lub diagnozą w kierunku FASD wraz z opiekunami,

2. Dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego wraz z rodzicami i opiekunami.

1. W ramach turnusów oferujemy:

BEZPŁATNĄ wielospecjalistyczną diagnozę w kierunku FASD,

BEZPŁATNĄ terapię w uwzględnieniem indywidulanych potrzeb uczestnika turnusu,

• warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD,

• zakwaterowanie w pokojach rodzinnych 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami.

2. Czas trwania turnusu od 14 dni do 12 tygodni, przy dłuższym pobycie możliwość kontynuacji nauki w miejscowej szkole.

3. Rodzaje terapii:

• Terapia psychologiczna
• Terapia logopedyczna
• EEG Biofeedback
• Trening umiejętności społecznych (TUS)
• Terapia Snoezelen
• Terapia Integracji Sensorycznej
• Terapia zajęciowa
• Hortiterapia
• Fizjoterapia
• Muzykoterapia
• Terapia cranio -sakralna (czaszkowo-krzyżowa)
• Terapia ręki
• Wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów,
• Grupy wsparcia składające się głównie z praktyków w wychowaniu dzieci z FASD

Partnerem Projektu i organizatorem turnusów terapeutycznych jest Fundacja Medycyna i Sztuka.

fundacja medycyna i sztuka

Wszelkie informacje dotyczące turnusów znajdują się pod linkiem.