Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrozumieć FASD”

2023-12-13

zrozumieć fasd

W dniu 27.10.2023 r. w ramach projektu pn. „Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego”  w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w starej Łubiance odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrozumieć FASD”.

Część oficjalną rozpoczęła Dyrektor WSCEiT Pani Anna Kubiak, która serdecznie powitała zaproszonych gości oraz uczestników, wśród których byli przedstawiciele pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości, pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, pedagodzy psycholodzy, terapeuci oraz rodzice i opiekunowie dzieci z FASD. Następnie głos zajęła Pani Paulina Stochniałek Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Czesław Kruczek Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część wykładowa, podczas której specjaliści przybliżyli nam temat FASD. 

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Robert Stanisław Śmigiel – specjalista z zakresu pediatrii, genetyki klinicznej, neonatologii i pediatrii metabolicznej, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych UMW, wybitny specjalista chorób rzadkich, który przedstawił temat: FASD – powszechna, ale wciąż mało znana choroba. Polskie wytyczne diagnostyczne. Następnie dr n. med. Agata Cichoń – Chojnacka – psychiatra dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy, kierownik Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD KEJA-MED omówiła temat: Wielowymiarowość interdyscyplinarność FASD – od diagnozy do terapii. Dr Katarzyna Kutek – Sładek – pedagog specjalny, terapeuta, logopeda, nauczyciel akademicki, certyfikowany diagnosta i specjalista FASD przybliżyła temat: Szanse edukacyjno-rozwojowe dziecka z FASD.  Dr Barbara Pietrzak – neurologopeda kliniczny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta i specjalista FASD oraz Janusz Morawiec – prezes zarządu i współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, certyfikowany diagnosta i specjalista FASD omówili temat: Niewidzialne dzieci. Fascynacja – Aspiracja – Samotność…oczami praktyków. Sytuację życiową dziecka z FASD z perspektywy rodzica przedstawiła mgr Katarzyna Kałamajska – Liszcz – rodzic adopcyjny dzieci z FASD, Prezes Fundacji Doktora Liszcza. Gościem specjalnym była Katarzyna Liszcz, redaktorka portalu „Rampa – Pokonujemy bariery”, autorka bloga „Co-dziennik życia z FAS”, która opowiedziała o swojej codzienności z FAS.

Konferencję poprowadził dziennikarz TV ASTA Wojciech Dróżdż. W przerwie kawowej uczestnicy konferencji mogli skorzystać z przepysznego poczęstunku przygotowanego przez naszych wspaniałych cukierników (uczniów i nauczycieli) oraz fantastycznego szefa kuchni i jego zespołu.

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zrozumieć FASD” było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Bardzo dziękujemy zaproszonym gościom i wszystkim uczestnikom konferencji za tak liczne przybycie oraz miłe słowa, które od Państwa otrzymaliśmy.

zrozumieć fasd

0 komentarzy